Kapcsolatunk a G1 Intézettel

A G1 Labordiagnosztikai Kft. köz­vet­le­nül a G1 Intézet mellé telepített, füg­get­len diagnosztikai vállalkozás.
Ha Ön klinikai panaszai alapján szak­ren­de­lést kíván igénybe venni, keresse fel az intézet honlapját! Számos szak­ember segítheti Önt a problémák meg­ol­dásában.

Dr. Széll András

Mikrobiológus, laboratóriumi szakorvos,
a G1 Labordiagnosztikai Kft. valamint a Mikromikomed Kft. ügyvezető igazgatója és résztulajdonosa.

Dr. Széll András

1972-ben végzett a Semmelweis Orvostudományi Egyetem Általános Orvo­si Karán.

Két szakvizsgával rendelkezik: Orvosi laboratóriumi vizsgálatok; Orvosi mik­robiológia.

1972 és 1991 között a Fővárosi László Kórházban szerzett széleskörű mik­robiológiai elméleti és gyakorlati ismereteket. Ezeket azóta folya­ma­tosan további tapasztalatokkal bővítette a szexuális úton terjedő fer­tő­zések diagnosztikájában, klinikumában, járványtanában és keze­lé­sé­ben. Számos előadása és publikációja is döntően ezen témakörökben jelent meg.

Az Országos Bőr-Nemikórtani Intézet STD Diagnosztikai Labo­ra­tó­ri­umának vezetőjeként (1991–1999) különösen a szexuális úton terjedő fertő­zések, a genitális és húgyúti fertőzések diagnosztikai és klinikai vizsgálataiban szerzett jelentős jártasságot.

A Fővárosi Önkormányzat Schöpf-Merei Ágost Kórház és Anyavédelmi Központ, Központi Diag­nosztikai Laboratóriumának vezetőjeként (1999– 2008) a rutin (első­sorban szülészeti-nőgyógyászati) kémiai, hema­to­ló­giai, hemoszta­ze­o­ló­giai és immunkémiai vizsgálatokkal, a ter­hes­séget befo­lyásoló fertőzések diagnosztikájával és klinikumával, vala­mint a gom­bák okoz­ta hüvelyi fertőzésekkel foglalkozott beha­tóbban.

1991 óta rendszeresen részt vesz a graduális és a posztgraduális szak­orvos- és továbbképzésben.

Munkássága során négy könyvfejezetet, huszonegy szakközleményt írt, és számos előadást tartott. 

telefonszám


(20) 914-6991
(30) 626-4130

Email: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Rendelési idő
Rendelési idő:
Hétfőtől péntekig: 8-10 óráig

  

Dr. Ujhelyi Eszter

biológus, immunológus,  az orvostudomány kandidátusa (1990),  a G1 Labordiagnosztikai Kft. résztulajdonosa

Dr. Ujhelyi Eszter


1972-ben végzett az ELTE TTK Biológia-kémia szakán..

1972 és 1974 között az Országos Közegészségügyi Intézet Immunbiológiai Osztályán dolgozott, majd 1974-től 1983-ig a SOTE I. sz. Kórbonctani és Kísérleti Rákkutató Inté­zet Biokémia Laboratóriumában a kémiailag illetve vírus által indukált máj­kar­cinogenezissel foglalkozott.

1983 és 1994 között az Országos Haematológiai és Vértranszfúziós Inté­zet Immunológiai Laboratóriumában, majd 1994-től az Országos Vér­el­­látó Szolgálat Központi Konfirmáló Laboratóriumában a HIV / AIDS diag­nosztika, konfirmálás, HIV / AIDS immunológia szakterületen szer­zett kimagasló tapasztalatot és jártasságot.

2000-től a Fővárosi Önkormányzat Szent László Kórházában az V. Fertőző Belosztály Immunológiai Laboratóriumának vezetője. Kiemelt szak­területe a HIV / AIDS / hepatitis / STD diagnosztika, konfirmálás, mole­ku­láris diagnosztika, vírusmennyiség meghatározás, ge­no­ti­pi­zá­lás, rezisz­tencia, immunológia (sejtfelszíni és intracitoplazmatikus mar­ke­rek meghatározása, rutinszerű mérése).

Számos szakmai és civil szervezetben tevékenykedik. 1995 óta a Nem­ze­ti AIDS Bizottság titkára. 
Közel 50 közlemény, cikk jelent meg tőle; évente 8-10 hazai és nem­zet­közi előadást tart.

telefonszám


(30) 547-3850
 
(1) 215-9073

Dr. Simon Gyula

Biológus, mikológus,  az orvostudomány kandidátusa (1996).

1977-ben végzett a József Attila Tudományegyetem Ter­mé­szet­tu­do­má­nyi Karán okleveles biológusként.

1977 és 2004 között az Országos Bőr-Nemikórtani Intézet Mikológiai Osztályán tudományos munkatársként, majd főmunkatársként, meg­bí­zott osztályvezetőként dolgozott.

2004–2005-ben a Semmelweis Egyetem budapesti Bőr-Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika tudományos főmunkatársa volt.

Munkája során minősített jártasságot és tapasztalatot szerzett az emberi szervezet gombák okozta megbetegedéseinek diag­nosz­ti­ká­já­ban és klinikumában.

Több külföldi és hazai tudományos társaság tagja és vezetőségi tagja.

Hat könyv, illetve könyvfejezet szerzője. 43 idegen- és több mint 60 magyar nyelvű közlemény jelent meg nevével. Szakmai előadások, továbbképzések állandó munkatársa.

telefonszám


(30) 554-5532
 

Rendelési idő


Rendelési idő:
Kedd és csütörtök: 14-16 óráig

Bereczki László

Biológus, klinikai mikrobiológus.

2003-ban végzett a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi Karán okleveles biológusként.

2009-től a Szegedi Tudományegyetem, Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ, Klinikai Mikrobiológiai Diagnosztikai Intézetében dolgozott és szerzett klinikai mikrobiológiai gyakorlatot. 2013-ban klinikai mikrobiológusi szakvizsgát tett.

2010-től 2014-ig a QualiCont In Vitro Diagnosztikai Minőségellenőrzési Nonprofit Közhasznú Kft klinikai mikológiai körvizsgálatainak megbízott szakértője.

Eddigi munkája során tapasztalatokat gyűjtött a humán klinikum molekuláris biológiai és tradicionális klinikai mikrobiológiai módszereiben. Fő érdeklődési területe a klinikai mikológia, bakteriológia és parazitológia.

Több klinikai mikrobiológiai társaság aktív tagja. Laboratóriumi mikrobiológiai feladatai mellett kutatási, innovációs és publikációs tevékenységet folytat.

Kiemelt Ajánlataink

Hüvelyi folyások teljes körű laboratóriumi diagnosztikája

Szexuális úton terjedő betegségek teljes körű, korszerű diag­nosz­ti­kája

D-vitamin szint mérése

Gyomor- és bélrendszeri meg­bete­ge­dé­sek székletből történő vizsgálata. (Szűrővizsgálatok, tumor­markerek, gyul­la­dás­fak­torok)

Laktóz-, fruktóz intolerancia vizsgálata kilégzési teszttel csak felnőtteknek

Időpont foglalás

Ha nem a G1 Intézetbe, hanem hoz­zánk, a G1 Laborba jönnek vizs­gá­latra, az alábbi számokon tudnak érdeklődni és időpontot kérni vérvételre és laborvizsgálatokra
8 és 15 óra között:

G1 Labor tel.: (06‑1) 240‑1880, G1 Labor mobil: +36 20 371‑9045, Kiss Mihályné Erika: +36 30 645-5544

Elérhetőségeink

Iroda, Kémiai laboratórium: 
(06‑1) 240‑1880
Kiss Erika, laborvezető asszisztens: 
+36 30 645‑5544

Iroda, Mikrobiológiai labor: (06‑1) 299‑0042 
Fax: (06‑1) 299‑0043
dr. Széll András, ügyvezető igazgató: 
+36 20 914‑6991 | +36 30 626‑4130 

Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

1036 Budapest, Lajos u. 74‑76., I. emelet

Akciók, kedvezmények

Rendszeres együttműködés esetén magánorvosi rendelők, praxis közösségek részére megegyezés alapján kedvezményes árakat biztosítunk.